Nawigacja

Projekt EFS POKL 9.1.2 Realizacja działań projektowych w naszej szkole Miesięczny wykaz wyjazdów uczestników - SP Kotulin Działania na you tube Więcej informacji ...

Projekt EFS POKL 9.1.2

Projekt EFS POKL 9.1.2


„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”

„Nie ma większego bogactwa w  narodzie nad światłych obywateli.” 

Jan Paweł II  

„Dobry start – dobra przyszłość- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek” 

Od miesiąca września odbywają się w naszej szkole, jak równiez w innych szkołach naszej gminy, zajęcia w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działania projektowe przewidziane są w okresie od sierpnia 2010r. do czerwca 2012r. Odbywać się będą  na terenie każdej ze szkół  Gminy Toszek. Globalna wartość wsparcia dla naszej młodzieży wyniesie w tym okresie 1 mln 949 tys. i 10 zł.

Wniosek projektowy został stworzony w oparciu o deklarowane potrzeby każdej ze szkół.

Oferta zajęć dostępnych w Szkole Podstawowej w Kotulinie przedstawia się następująco: 

            A.      Warsztaty  „Moja gmina w multimediach” z wykorzystaniem sprzętu ICT.

                B.       Warsztaty wiedzy o regionie i dziedzictwie kulturowym.

                C.       Warsztaty muzyczne: wokalne i instrumentalne.

                D.      Warsztaty profilaktyczne- poznanie aktywnych form spędzania wolnego czasu (sport, rekreacja, wsparcie psychologiczne).

 

                E.       Do szkoły bez obaw- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów klas I-III.

 

                F.       Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla  uczniów klas  IV-VI.

 

                G.      Terapia logopedyczna.

Realizacje działań projektowych prowadzonych w naszej szkole można śledzić w zakładce: Realizacja działań projektowych w Szkole Podstawowej w Kotulinie.

__________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego


Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Kotulinie
    KOTULIN, ul. Gliwicka 13
  • 0 32 230 61 13

Galeria zdjęć